Els professors d’Òmnium Cultural Catalunya Nord estan preparats. Fa poc temps han tingut la seva trobada d’inici de curs i han estat acollits pel nou president de l’associació Guillem Dalmau. Cada any la demanda és més forta i nous vilatges s’apropen a Òmnium per tal d’oferir classes de català per a principiants o per qui vulgui millorar el seu nivell. De setembre a juny, Òmnium Cultural Catalunya Nord imparteix classes de català a 30 municipis de les cinc comarques de Catalunya Nord gràcies a l’ajuda de 18 professors i professores. Per ser estudiós l’ambient però és també agradable…

Els participants podent si ho volen presentar-se al certificat oficial de català de la Generalitat de Catalunya

D’altra banda Òmnium Cultural Catalunya Nord deté l’acreditació per impartir curses en el marc de la formació professional.

Per tota informació catalunyanord@omnium.cat – o la pàgina web omniumcatalunyanord.cat

Vous voulez apprendre le catalan ?

Les professeurs/es d’Òmnium Cultural Catalunya Nord sont prêts/es. Ils ont fait dernièrement leur réunion de rentrée, accueillis par le nouveau président de l’association Guillem Dalmau. Chaque année la demande est plus forte et de nouvelles communes se rapprochent d’Òmnium pour proposer des cours de catalan pour débutants ou pour celles et ceux qui souhaitent se perfectionner. De septembre à juin, Òmnium Cultural Catalunya Nord donne des cours de catalan dans 30 communes dans les cinq “comarques” de Catalunya Nord, avec le concours de 18 professeurs/es, pour être studieuse l’ambiance n’en n’est pas moins conviviale…

Les participants peuvent éventuellement préparer le certificat officiel de catalan de la Generalitat de Catalunya.

Par ailleurs Òmnium Cultural Catalunya Nord dispose de l’agrément pour dispenser des cours dans le cadre de la formation professionnelle,

Pour tout renseignements : catalunyanord@omnium.cat – ou le site web : omniumcatalunyanord.cat

Share This