Inscripció al Sopar

9 + 8 =

Utilitzeu el formulari a baix per inscriure-vos a la nit de Sant Jordi o envieu-nos aquest pdf inscripcioNit2020 a l’adreça següente :

Òmnium  Catalunya Nord
23 avinguda del liceu
66000 Perpinyà

Share This