Cursos de Català 2022-23

En Català

Les classes de català per adults (en Français ci-dessous) :

Aquestes classes van dirigides a tota persona interessada per l’aprenentatge de la nostra llengua. Seria més encertat denominar-les « cursos extraescolars » atès que infants o adolescents poden participar.

Òmnium Cultural Catalunya NORD prova donar resposta a la demanda amb l’afectació d’un/a professor/a quan com a mínim hi ha 10 alumnes matriculats, si aquest nombre no és aconseguit s’incitarà les persones interessades a agrupar-se o anar a una altra classe.

Les classes són impartites en mòduls de 1h30 per setmana de l’1 d’octubre al 30 juny, per un total de 46,5 h

Els alumnes participen econòmicament amb un import de 70 € / any 

Les classes es fan en col·laboració amb municipis o entitats associatives.

Organitzades en 4 nivells corresponent a les definicions de la Generalitat de Catalunya) « Bàsic », « Elemental », « Intermedi » i « Suficiència ». A final de curs els estudiants es poden presentar al certificat oficial de català organitzat per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Pel curs 2022-2023 són 47 classes (2 200 hores) en 30 municipis, amb 18 professores i professors 

Formació Professional

A més tenim l’accreditació per formació professional atorgada pel ministeri del treball francès. En aquest marc impartim classes pel personal del Consell Departamental dels Pirineus Orientals i del GECT de l’Euroregió Pirineu Mediteerani.

Durant el curs  els/les professors/res assisteixen a sessions de formació interactiva.

En Français

Les cours de catalan pour  adultes:
Ces classes sont destinées à toute personne interessée par l’apprentissage de notre  langue. Il serait plus juste de les dénommer “cours extra-scolaires” du fait que des enfants et adolescents peuvent y participer.
Òmnium Cultural Catalunya Nord s’efforce de donner des réponses aux demandes avec l’affectation d’un/e professeur/e quand il y a au minimum 10 élèves inscrits Si ce nombre n’est pas atteint on incitera les personnes à se regrouper avec une autre classe.
Les cours sont impartis en modules de 1h30 par semaine du 1er octobre au 30 juin pour un total de 46.5 h. Ils se font en collaboration avec les communes ou des associations locales. Il est demandé aux élèves una participation de 70 €/an.
Organisés en 4 niceaux corresponadnt aux définition de la Generalitat de Catalunya
« Bàsic », « Elemental », « Intermedi » i « Suficiència ». les étudiants peuvent se présenter au Certificat Officiel de Catalan organisé et décerné par la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
Pour l’année  2019-2020 nous dispensons des cours pour 43 classes (2 000 hores) dans 21 communes, avec 15 professeurs/es (11 femmes  et 4 hommes)
Durant l’année les professeurs/res participent à des sessions de formation interactives

Formation Professionnelle
De plus nous avons l’ agrément pour la Formation Professionnelle octroyé  par le Ministère du Travail et de l’Emploi Français. Dans ce cadre nous donnons des cours de catalan au personnel du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales et de l’ Eurorégion Pyrénées-Méditerranée.

Cursos Catala
Cursos-catala-2021-2022

Mapa Dels Cursos 2022

Cours-de-Catalan-2022-2023.pdf

×

Les darreres notícies dels cursos

Vols aprendre el català?

Els professors d'Òmnium Cultural Catalunya Nord estan preparats. Fa poc temps han tingut la seva trobada d'inici de curs i han estat acollits pel nou president de l'associació Guillem Dalmau. Cada any la demanda és més forta i nous vilatges s'apropen a...

Noves Classes de Català a 6 Municipis de Catalunya Nord

Els Banys (Amélie les Bains),  Elna, Òpol, Vinçà, Vallestàvia i Morellàs les Illes són els nous municipis on s'imparteixen classes de català pel curs 2020-2021 a més dels 19 que ja col·laboraven amb Òmnium Cultural Catalunya Nord l'any passat. Un...

Tornen les classes de Català, c’est le retour des cours de Catalan

VOUS VOULEZ APPRENDRE LE CATALAN ? Òmnium Cultural Catalunya Nord vous propose des cours de catalan dans 25 communes des Pyrénées-Orientales d'octobre à juin. L'enseignement est donné par des professeurs qualifiés, dans une ambiance conviviale mais sérieuse. Les...

Sessió de formació

Els professors d'Òmnium Cultural Catalunya Nord han participat el 1er de febrer de 2020 a una sessió de formació impartida per Monserrat Pèrez, autora dels llibres d'aprenentatge del català "A Punt" publicat per les publicacions de l'abadia de Montserrat «A punt» és...
Share This