Cartell dels Premis 2021

Premi Catalunya Nord

dotat amb 2 000 € per l’Institut d’Estudis Catalans

Estudi, treball o document per a l’ensenyament del català a qualsevol nivell i per al coneixement de la Catalunya del Nord o de qüestions que l’afecten, així com per a les relacions transfrontereres  amb qualsevol terres de parla catalana de 50 pàgines sense annexos, realitzades per una o més persones.

Premis Joves Escriptors

dotats amb 1 500 € pel Consell Departamental dels Pirineus Orientals (reservat a alumnes de Catalunya Nord)

Escoles Primàries (500 €): narració de 2 a 3 pàgines de tema lliure, amb o sense il·lustracions.

Col.legis i Liceus (500 € cada u): narració de 3 a 6 pàgines de tema lliure, amb o sense il·lustracions.

Premi Francesc Català de Poesia

dotat amb 1 000 € per Òmnium Nacional

Podran postular a aquest premi obres de poesia de tema lliure. L’extensió del conjunt de l’obra serà de 5 a 8 pàgines

Premi Pere Verdaguer de Narració per a Infants

Contes per a infants, dotat amb 400 €

Premi destinat a recompensar una narració de tema lliure, amb o sense il·lustracions, adreçada a joves de 6 a 12 anys d’edat. L’extensió de les obres presentades no haurà d’excedir 6 pàgines.

Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers

Dotat amb 1 200 € per la Casa de la Generalitat de Perpinyà

File name : Bases-Premis-St-Jordi-Catalunya-Nord-2021.pdf

Els treballs que optin a aquest premi podran ser, articles o treballs en suport paper (premsa professional, publicacions d’àmbit associatiu, institucional, universitari, etc.), treballs de ràdio, treballs de televisió, treballs de premsa digital (en totes les modalitats existents).

Els treballs hauran d’haver estat publicats, emesos o difosos en un període comprès entre l’1 d’abril de 2020 i el 31 de març de 2021.

omnium.catnord@gmail.com

Tel. 00 33 (0)468 55 47 90

(Tardes)

Share This